Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne edycja VI Zobacz większe

Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne edycja VI

 • 58.11.12
 • Nowy
 • Wyślij do znajomego

  Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne edycja VI

  Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne edycja VI

  Wydanie kolejnego VI wydania poradnika "Instalacje Fotowoltaiczne" planowane jest na czerwiec 2017. 

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

Wydanie kolejnego VI wydania poradnika "Instalacje Fotowoltaiczne" planowane jest na czerwiec 2017. 

80,00 zł

Podziel się informacją ze znajomymi:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, Bogdan Szymański, wydanie V - WYPRZEDANE
Spis treści:

1 Moduły fotowoltaiczne
1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.2.1 Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
1.2.2 Moduły cienkowarstwowe
1.2.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
1.2.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
1.2.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
1.2.6 Moduły oparte o ogniwa typu PERC
1.2.7 Moduły w technologii SmartWire 
1.2.8 Dwustronne moduły PV.
1.3 Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV
1.4 STC, NOCT – warunki w jakich badane są moduły PV
1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej lub niskiej jakości ogniw?
1.8.1 W oparciu o parametry elektryczne
1.8.2 W oparciu o wygląd
1.9 Sprawność modułów PV
1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
1.12 LID i roczna utrata mocy
1.12.1 Moduły z dodatkiem galu
1.12.2 Początkowy wzrost mocy modułów CIGS
1.13 Degradacja warstwy EVA
1.14 Sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.15 Certyfikaty i normy
1.16 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym
2 Falowniki i optymalizatory mocy
2.1 Budowa i podział falowników
2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
2.3 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
2.4 Zależność sprawności od obciążenia falownika
2.5 Napięciowy zakres pracy falownika
2.6 Sprawność falowników
2.7 Mikrofalowniki w instalacji
2.7.1 Zalety mikrofalowników
2.7.2 Ograniczenia mikrofalowników
2.7.3 Mikrofalowniki – kiedy pomyśleć o wyborze
2.8 Optymalizatory mocy (power optimizer)
2.8.1 Zasada działania 
2.8.2 Stałe napięcie na module PV i na łańcuchu modułów PV
2.8.3 Optymalizacja mocy na poziomie ogniw PV
2.8.4 Monitorowanie pracy na poziomie modułu i funkcje bezpieczeństwa
2.8.5 Porównanie funkcjonalności optymalizatorów mocy
2.9 Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów mocy
2.10 Moc czynna, bierna, pozorna 
2.11 Monitoring pracy falowników
2.12 Wymagania OSD względem konfiguracji falowników
2.13 Analiza karty katalogowej
3 Dobór i optymalizacja instalacji
3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.2 System nadążny
3.3 Odstępy między rzędami
3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
3.4.1 Połączenie szeregowe i równoległe modułów
3.4.2 Niedopasowanie prądowe i napięciowe
3.5 Zacienienie i diody obejściowe
3.5.1 Wpływ zacienienia na pracę modułu
3.5.2 Energetyczne skutki zacieniania
3.5.3 Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów
3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
3.6.1 Dobór przekroju poprzecznego żył przewodów i kabli w instalacji PV
3.6.2 Tabele doboru przekroju poprzecznego kabli i przewodów do instalacji PV
3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
3.7.1 Bezpieczniki
3.7.2 Wyłączniki nadprądowe
3.7.3 Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa
3.7.4 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
3.8 Unikanie pętli
3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika/ów
3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację?
3.12 Wybór typu instalacji
3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid
3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid
3.14.2 Rozplanowanie modułów
3.14.3 Dobór falownika do modułów
3.14.4 Przewody i zabezpieczenia
3.14.5 Schemat instalacji
3.15 Uruchomienie falownika w instalacji
3.16 Typy instalacji wyspowych
3.16.1 Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
3.16.2 Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
3.16.3 Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania
3.17 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
3.18 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
3.18.1 Kontrola i podstawowe pomiary i testy
3.19 Pomiary i analiza charakterystyki prądowo napięciowej
3.19.1 Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych
3.19.2 Dokumentacja
3.19.3 Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji fotowoltaicznej
3.20 Akumulatory w systemach PV
3.20.1 DOD, SOC i liczba cykli ładowania
3.20.2 Wpływ temperatury na prace akumulatorów
3.20.3 Współpraca falownika z akumulatorami
3.21 Współpraca instalacji PV z pompą ciepła
4 Konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów i falowników
4.1 Systemy mocować na dachach skośnych
4.2 Systemy mocowań na dachach płaskich
4.3 Systemy mocowań na gruncie
4.4 Montaż modułów do konstrukcji wsporczej
4.5 Montaż falownika
5 Problemy wykonawcze i eksploatacyjne
5.1 Gorący punkt (hot spot)
5.2 Korozja warstwy TCO
5.3 Degradacja indukowanym napięciem PID
5.4 Prąd upływu
5.5 Zwarcie doziemne generatora PV
5.6 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
5.7 Możliwości przyłączenia instalacji do sieci
5.8 Mycie instalacji PV
5.9 Błędy wykonawcze
6 Ekonomika i uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych
6.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
6.1.1 Źródła danych o nasłonecznieniu
6.1.2 Uzysk energii z instalacji PV
6.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
6.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
6.4 Koszty eksploatacyjne
6.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie oraz net metering
6.6 Dotacja NFOŚiGW
7 Wydarzenia branżowe