Poradnik Niska Emisja Zobacz większe

Poradnik Niska Emisja

 • 58.11.12
 • Nowy
 • Wyślij do znajomego

  Poradnik Niska Emisja

  Poradnik Niska Emisja

  Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

  Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

35,00 zł

Podziel się informacją ze znajomymi:

Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszej książce. Znajduje się w niej również odpowiedź na najważniejsze z pytań, dotąd nie postawione - jak przeciwdziałać występowaniu niskiej emisji?

Uzupełnieniem tych zagadnień są tematy związane z użytkowaniem kotłów stałopalnych, spalaniem odpadów, prawem i finansowaniem działań ograniczających niską emisję, a także przykłądy miast, które z tym problemem się zmagają.

Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób, mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.  

Spis treści
1. Wprowadzenie 
2. Czym jest niska emisja? 
2.1. Definicja Niskiej Emisji 
2.2. Smog jako widoczny efekt występowania niskiej emisji 
2.3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza 
3. Przyczyny występowania niskiej emisj
3.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne 
3.2. Planowanie przestrzeni miejskiej 
3.3. Produkcja – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa 
3.4. Transport osób i towarów 
4. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji 
4.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego 
4.2. Charakterystyka sektora publicznego 
4.3. Charakterystyka ransportu 
4.4. Przemysł 
4.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji 
5. Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji 
5.1. Wpływ na jakość powietrza 
5.2. Wpływ na środowisko naturalne 
5.3. Wpływ na zdrowie ludzi 
5.4. Wpływ na dobra materialne 
6. Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji 
6.1. Termomodernizacja 
6.2. Zwiększenie efektywności energetycznej 
6.3. Miejskie sieci ciepłownicze i gazownicze 
6.3.1. Miejskie sieci ciepłownicze 
6.3.2. Miejskie sieci gazowe 
6.3.3. Kondensacyjne kotły gazowe 
6.4. Wymiana źródła ciepła – odnawialne źródła energii 
6.4.1. Pompy ciepła 
6.4.2. Inne rozwiązania oparte na wykorzystaniu OZE 
6.5. Przykłady modernizacji źródła ciepła 
6.5.1. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdroju 
6.5.2. Fabryka sprzętu medycznego Famed w Żywcu 
6.6. Rozwiązania w sektorze transportu 
6.6.1. Komunikacja miejska oraz niskoemisyjny transport samochodowy 
6.6.2. Park&Ride 
6.6.3. Car-sharing i Car-pooling 
6.6.4. Ruch pieszy i rowerowy 
6.6.5. Strefa płatnego parkowania 
7. Kotły na biomasę a niska emisja 
7.1. Udział paliw stałych w produkcji ciepła w gospodarstwach domowych w Europie 
7.2. Co jest emitowane z kotła na biopaliwo stałe? 
7.3. Normy emisji spalin z kotłów na paliwa stałe. 
7.4. Jak zmieniały się graniczne wartości emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5 
7.5. Czyste i brudne technologie spalania biopaliw stałych 
7.5.1. Kotły na drewno kawałkowe i brykiety 
7.5.2. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa – kotły na pelet 
7.6. Kotły czyste i kotły brudne 
7.7. Spalanie biopaliw stałych na terenach o zwartej zabudowie 
7.8. Kwestie środowiskowe związane ze spalaniem biopaliw stałych na przykładzie innych krajów 
8. Spalarnie odpadów oraz spalanie odpadów w kotłach dużych mocy, a spalanie w przydomowych paleniskach 
8.1. Spalanie niecałkowite i jego efekty 
8.2. Paliwo złej jakości = powietrze złej jakości 
8.3. Odpady – dlaczego spalanie? 
8.4. Ciemna strona spalarni odpadów 
8.5. Argumenty przemawiające za spalarnią śmieci 
8.6. Złe nawyki Polaków 
8.7. Kosztowne spalanie odpadów 
9. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczania niskiej emisji 
9.1. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232) 
9.2. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
9.3. Nie tylko Programy ochrony powietrza (POP) 
9.4. Wybrane programy finansowania działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji 
9.5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
10. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji 
10.1. Korzyści środowiskowe 
10.2. Korzyści zdrowotne 
10.3. Korzyści społeczne 
10.4. Korzyści ekonomiczne 
11. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Kraków 
11.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne 
11.2. Planowanie przestrzeni miejskiej 
11.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
11.4. Transport prywatny, publiczny, towarów 
11.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji w Krakowie 
11.5.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego 
11.5.2. Charakterystyka sektora publicznego 
11.5.3. Transport 
11.5.4. Przemysł 
11.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji 
11.6. Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji 
11.6.1. Wpływ na jakość powietrza 
11.6.2. Wpływ na środowisko naturalne 
11.6.3. Wpływ na zdrowie ludzi 
11.6.4. Wpływ na dobra materialne 
11.7. Sposoby likwidacji niskiej emisji w Krakowie 
11.7.1. Termomodernizacja 
11.7.2. Zwiększenie efektywności zużycia energii i wymiana źródła ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze 
11.7.3. Rozwiązania w sektorze transportu 
11.8. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji 
11.8.1. Korzyści środowiskowe 
11.8.2. Korzyści zdrowotne 
11.8.3. Korzyści społeczne 
11.8.4. Korzyści ekonomiczne 
12. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Sucha Beskidzka 
12.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne 
12.2. Planowanie przestrzeni miejskiej 
12.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
12.4. Transport prywatny, publiczny, towarów 
12.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji 
12.5.1. Charakterystyka sektora prywatnego (budownictwo) 
12.5.2. Charakterystyka sektora publicznego (budownictwo i oświetlenie publiczne) 
12.5.3. Transport 
12.5.4. Przemysł (budownictwo, transport) 
12.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji 
12.6. Proponowane sposoby przeciwdziałania, możliwości likwidacji niskiej emisji
13. Podsumowanie 
Spis literatury