Poradnik Niska Emisja Zobacz większe

Poradnik Niska Emisja

 • 58.11.12
 • Nowy
 • Wyślij do znajomego

  Poradnik Niska Emisja

  Poradnik Niska Emisja

  Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

  Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

35,00 zł

Podziel się informacją ze znajomymi:

Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. 

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenie ze sobą niesie? 

Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszej książce. Znajduje się w niej również odpowiedź na najważniejsze z pytań, dotąd nie postawione - jak przeciwdziałać występowaniu niskiej emisji?

Uzupełnieniem tych zagadnień są tematy związane z użytkowaniem kotłów stałopalnych, spalaniem odpadów, prawem i finansowaniem działań ograniczających niską emisję, a także przykłądy miast, które z tym problemem się zmagają.

Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób, mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.  

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Czym jest niska emisja?

     2.1. Definicja Niskiej Emisji

     2.2. Smog jako widoczny efekt występowania niskiej emisji

     2.3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza

3. Przyczyny występowania niskiej emisji

     3.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne

     3.2. Planowanie przestrzeni miejskiej

     3.3. Produkcja – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

     3.4. Transport osób i towarów

4. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstanie niskiej emisji

     4.1. Charakterystyka sektora komunalno – bytowego

     4.2. Charakterystyka sektora publicznego

     4.3. Charakterystyka transportu

     4.4. Przemysł

     4.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji

5. Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji

     5.1. Wpływ na jakość powietrza

     5.2. Wpływ na środowisko naturalne

     5.3. Wpływ na zdrowie ludzi

     5.4. Wpływ na dobra materialne

6.   Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji

     6.1. Termomodernizacja

     6.2. Zwiększanie efektywności energetycznej

     6.3. Miejskie sieci ciepłownicze i gazownicze

          6.3.1. Miejskie sieci ciepłownicze

          6.3.2. Miejskie sieci gazowe

         6.3.3. Kondensacyjne kotły gazowe

     6.4. Wymiana źródła ciepła – odnawialne źródła energii

          6.4.1. Pompy ciepła

          6.4.2. Inne rozwiązania oparte na wykorzystaniu OZE

     6.5. Przykłady modernizacji źródeł ciepła

          6.5.1. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Busku Zdroju

          6.5.2. Fabryka sprzętu medycznego Famed w Żywcu

     6.6. Rozwiązania w sektorze transportu

          6.6.1. Komunikacja miejska oraz niskoemisyjny transport zachodu

          6.6.2. Park&Ride

          6.6.3. Car – sharing i Car – pooling

          6.6.4. Ruch pieszy i rowerowy

          6.6.5. Strefa płatnego parkowania

7. Kotły na biomasę a niska emisja

     7.1. Udział paliw stałych w produkcji ciepła w gospodarstwach domowych w Europie

     7.2. Co jest emitowane z kotła na biopaliwo stałe?

     7.3. Normy emisji spalin z kotłów na paliwa stałe.

     7.4. Jak zmieniały się graniczne wartości emisji zgodnie z normą PN – EN 303 – 5

     7.5. Czyste i brudne technologie spalania biopaliw stałych

          7.5.1. Kotły na drewno kawałkowe i brykiety

          7.5.2. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa –  kotły na pelet

     7.6. Kotły czyste i kotły brudne

     7.7. Spalanie biopaliw stałych na terenach o zwartej zabudownie

     7.8. Kwestie środowiskowe związane ze spalaniem biopaliw stałych na przykładzie innych krajów


8. Spalarnie odpadów oraz spalanie odpadów w kotłach dużych mocy, a spalanie w przydomowych paleniskach

     8.1. Spalanie niecałkowite i jego efekty

     8.2. Paliwo złej jakości = powietrze złej jakości

     8.3. Odpady – dlaczego spalanie?

     8.4. Ciemna strona spalarni odpadów

     8.5. Argumenty przemawiające za spalarnią śmieci

     8.6. Złe nawyki Polaków

     8.7. Kosztowne spalanie odpadów

9. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczenia niskiej

     9.1. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232)

     9.2. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

     9.3. Nie tylko Programy ochrony powietrza (POP)

     9.4. Wybrane programy finansowania działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji

     9.5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

10. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji

     10.1. Korzyści środowiskowe

     10.2. Korzyści zdrowotne

     10.3. Korzyści społeczne

     10. Korzyści ekonomiczne

11. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań Kraków

     11.1. Uwarunkowanie klimatyczne i geograficzne

     11.2. Planowanie przestrzeni miejskiej

     11.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

     11.4. Transport prywatny, publiczny, towarów

     11.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji w Krakowie

          11.5.1. Charakterystyka sektora komunalno – bytowego

          11.5.2. Charakterystyka sektora publicznego

          11.5.3. Transport

          11.5.4. Przemysł

          11.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji

     11.6. Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji

          11.6.1. Wpływ na jakość powietrza

          11.6.2. Wpływ na środowisko naturalne

          11.6.3. Wpływ na zdrowie ludzi

          11.6.4. Wpływ na dobra materialne

     11.7. Sposoby likwidacji niskiej emisji w Krakowie

          11.7.1. Termomodernizacja

          11.7.2. Zwiększanie efektywności zużycia energii i wymiana źródła ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze

          11.7.3. Rozwiązania w sektorze transportu

     11.8. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji

          11.8.1. Korzyści środowiskowe

          11.8.2. Korzyści zdrowotne

          11.8.3. Korzyści społeczne

          11.8.4. Korzyści ekonomiczne
 
12. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Sucha Beskidzka

     12.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne

     12.2. Planowanie przestrzeni miejskiej

     12.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

     12.4. Transport prywatny, publiczny, towarów

     12.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstanie niskiej emiji

          12.5.1. Charakterystyka sektora prywatnego (budownictwo)

          12.5.2. Charakterystyka sektora publicznego (budownictwo i oświetlenie publiczne)

          12.5.3. Transport

          12.5.4. Przemysł (budownictwo, transport)

          12.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji

     12.6. Proponowane sposoby przeciwdziałania, możliwości likwidacji niskiej emisji

13. Podsumowanie

Spis literatury