Informacje

Jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna należy się kontaktować ze sklepem Internetowym GLOBEnergia dzwoniąc pod numer 12 654 52 12, bądź wysyłając e-mail na adres redakcja@globenergia.pl

Sposób zwrotu wadliwego towaru zostanie ustalony przez dział obsługi klienta. Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do nas za pobraniem.

Zgodnie z artykułem 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 kupujący na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (przez Internet) ma 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


W przypadku pytań lub reklamacji związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podanie jego numeru. Numer zamówienia znajdziesz w treści e-maila potwierdzającego jego złożenie.